Никита (от гръцки ǎĊĈĐØ) това е хора, че живота в Полша (област в Русия). Понякога се излъчват като Игоооорь или Андри.

ЕтимологияРедактиране

Никита е гръцки име, Той идва от думата "едно" (1,гр. ᐊᐄᐂᓱᐃᖢᐅᐂᑐᐆᑦᓱᐅᐊᕝᓐᓐᔪ).