Национална природо-математическа гимназия

Носи името на българския математик академик Любомир Чакалов.